Tato zatravňovací dlažba je vhodná ke zpevnění a zatravnění příjezdových cest (např. ke garážím), parkovišť, zahradních chodníků i chodníků v parcích. Rovněž je možné zatravňovací dlažbu použít v případě výstavišť, sportovišť apod.