Stavební folie se oužívají při provádění stavebních prací, ochrana materiálu a konstrukcí před poškozením a znečištěním.