Poklopy a rošty k revizním šachtám pro uzavření šachet v drenážních a kanalizačních systémech.