Příslušenství k podkládce zatravňovací dlažby zahrnuje např. kotvící hřeby nebo parkovací body.