• Ke snazšímu zpracování betonovách směsí, jejich transportu a ukládání slouží tzv. plastifikátor betonů (plastifikační přísada do betonových směsí)
  • K urychlení tuhnutí betonů a hmot, jež obsahují směsné a portlandské cementy je určen tzv. urychlovač (urychlovací roztok).
  • Odolnost vůči nízkým teplotám a lepší zpracovatelnost zajistí přísady do betonů
Žádná položka