Povrchové odvodnění chodníků, zahrad a okolí domu vyřeší ekonomicky plastový odvodňovací systém.