Hloubková penetrace zajistí sjednocení nasákavosti povrchu. Před její aplikací se ujistěte, že je podklad zcela zbaven mastnoty, prachu a dalších nečistot. Penetraci  poté nanášejte po celé ploše štětcem, válečkem nebo postřikem.