Oplechování chrání střechu před působením vody. Jinými slovy, jednotlivé spoje je nutné ochránit před zatékáním.