Nahromaděnou srážkovou vodu kolem obvodových zdí domu odvedou drenáže. Používají se u málo propustných zemin nebo v případě, že je dům na svahu.