Vodu v podmáčeném terénu zachytí a jednoduše odvede mimo dům drenážní systém. Voda jím může být odváděna buď do otevřeného kanálu (kterým odtéká) nebo do sběrné jímky (ze které je odčerpávána). V obou případech se jedná o jednoduché a efektivní řešení. K odvedení vody do terénu můžou být využity např. perforované drenážní trubky.